Plasare personal Asia comision 0 lei vine in sprijinul angajatorilor romani ( persoane fizice si persoane juridice ) in vederea angajarii cetatenilor NON – UE.
Oferim consultanta legislativa, intocmire si depunere documente la IGI.
Consultanta legislativa pe toata durata angajarii/detasarii cetatenilor NON – UE.

Potrivit legislației în vigoare, prin străin se înțelege persoana care nu are cetăţenia română. C

etăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European ori cetăţenia Confederaţiei Elveţiene.

În funcție de tipul activităţii pe care urmează să o desfăşoare în Româniași în limitele stabilite anual, pot fi încadrați în muncă, pe teritoriul României, următoarele categorii de lucrători:

Plasare personal Asia comision 0 lei

– lucrător permanent – străinul încadrat în muncă pe teritoriul României cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată;

Lucrător stagiar

 lucrător stagiar – străinul încadrat în muncă pe teritoriul României în baza avizului de angajare, titular al unei diplome de învăţământ superior sau care urmează o formă de învăţământ superior într-o ţară terţă.

Lucrător au pair

– lucrător au pair – străinul încadrat în muncă temporar de o familie-gazdă, astfel cum aceasta este definită la art. 2 lit. o^3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată.

Cu modificările şi completările ulterioare, pe teritoriul României, pentru a-şi îmbunătăţi cunoştinţele şi competenţele lingvistice în schimbul unor activităţi casnice uşoare şi de îngrijire a copiilor;

Lucrător sezonier

– lucrător sezonier –- străinul care îşi menţine reşedinţa principală într-un stat terţ, dar locuieşte legal şi temporar pe teritoriul României.

Acesta fiind încadrat în muncă pe teritoriul României cu contract individual de muncă pe durată determinată.

Incheiat cu un angajator în baza avizului de angajare, pentru a presta o activitate care se desfăşoară în funcţie de succesiunea anotimpurilor;

– lucrător transfrontalier – străinul, cetăţean al unui stat ce are frontieră comună cu România şi care locuieşte în zona de frontieră a statului respectiv, încadrat în muncă într-o localitate de frontieră de pe teritoriul României.

Cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată;

– lucrător înalt calificat – străinul încadrat în muncă pe teritoriul României pe un loc de muncă înalt calificat.

Cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată de cel puţin un an;

– lucrător detaşat – străinul calificat, detaşat temporar de la întreprinderea stabilită într-o ţară terţă, la care este şi rămâne angajat cu contract de muncă valabil.

La un beneficiar al prestării de servicii care aparţine acelei întreprinderi sau aceluiaşi grup de întreprinderi cu întreprinderea de la care se face detaşarea.

Sau cu care întreprinderea a încheiat un contract care presupune detaşarea unui angajat al acesteia pe teritoriul României;

-lucrător ICT -persoană transferată în cadrul aceleiaşi companii- străinul care locuieşte într-o ţară terţă la data depunerii cererii pentru avizul de detaşare şi care face obiectul unui transfer în cadrul aceleiaşi companii;

– personal cu calificare specială – profesorii universitari, cercetătorii şi personalul ştiinţific care desfăşoară în România o activitate academică sau o activitate de cercetare în cadrul instituţiilor de învăţământ superior.

Acreditate/autorizate să funcţioneze provizoriu, instituţiilor de educaţie şi cercetare, autorităţilor şi instituţiilor din sistemul administraţiei publice centrale.

Plasare personal Asia comision 0 lei pentru angajatorii din domeniul constructiilor din Romania

✅Contacteaza-ne : 0722.638.928 | Facebook | Contact

ETAPELE DE PROCES

Procedura angajării cetatenilor NON – UE de către angajatorii romani, persoane fizice sau juridice din România, necesită parcurgerea următoarelor etape:

  1. Obţinerea avizului de angajare:

Inspectoratul General pentru Imigrări soluționează cererea pentru eliberarea avizului de angajare în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia cu prelungire pana la 15 zile

Angajatorul trebuie să trimită acest document pentru angajat, iar angajatul va obtine viza de lungă ședere pentru angajare de la oficiile consulare ale României.

Taxa aviz de munca la IGI este de  100 euro.

  1. Obţinerea vizei de lungă şedere in scop de angajare/detasare:

La sosirea angajatului in tara, angajatorul trebuie sa obtina un permis unic sau carte.

Trebuie să obțineți un permis unic sau Cartea albastră a U.E. Documentul atestă dreptul angajatului de ședere în România și se poate obține de la IGI.

Pentru obținerea permisului unic sau a Cărții albastre a UE angajatorul depune personal o serie de documente.

Cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea dreptului de ședere acordat de viză.

Taxa consulara pentru obtinerea permisului de sedere este de 120 euro.

Contravaloarea permisul de sedere este de 259 lei.

Trading Resurse Umane vine in sprijinul angajatorilor pentru a intocmi, depune si obtine documentatia pentru lucratorii NON – UE.

Firma noastra de resurse umane acorda consultanta in legislatia muncii pe toata durata contractului dintre angajator si angajat.

Precum si gestionarea, salarizarea, lucratorilor NON – UE.

Call Now Button