Aviz de munca – Trading Resurse Umane

Cetatenii din afara UE sau SEE, pentru a se putea angaja in Romania, au nevoie de aviz de munca.

Cetatenii doritori, pot lucra la un singur angajator. Pentru a putea lucra la un alt angajator, necesita schimbare de angajator, adica alt aviz de munca.

Pentru angajarea cetățenilor străini din afara Uniunii Europe ne este necesara efectuarea procedurii de obținere a avizului de muncă de la Inspectoratul General pentru Imigrări din cadrul Ministerului Administrației și Internelor.

Pentru realizarea acestei proceduri, se va depune la Inspectoratul General pentru Imigrari un set de documente, iclusiv o cerere motivata.

Trading Resurse Umane va poate ajuta sa obtineti avizul de munca:

Verificarea documentelor;

✅  Intocmirea dosarelor si procesarea documentelor;

✅  Depunerea dosarelor la Inspectoratul General pentru Imigari;

✅  Ridicarea avizelor de munca de la Inspectoratul General pentru Imigrari;

Documentele nesare pentru obtinerea avizului de munca pentru lucrator permanent la angajator persoana juridica:

Cerere motivată;

✅ Dovada împuternicirii legale a angajatorului;

✅ Certificatul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului, în copie şi în original;

✅ Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, din care să rezulte că nu au fost înregistrate mențiuni privind deschiderea procedurii falimentului;

✅ Certificatul de atestare fiscală emis de administraţia finanţelor publice în a cărei rază teritorială angajatorul își are sediul social, privind achitarea obligaţiilor către bugetul de stat pe ultimul trimestru;

✅ Adeverința eliberată de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială își are sediul angajatorul, cu privire la forța de munca disponibilă pentru locul de muncă vacant comunicat de angajator potrivit dispoziţiilor legale, cu cel mult 60 zile anterioare depunerii cererii;

✅ Fişa postului, organigrama angajatorului cu prezentarea funcţiilor ocupante şi vacante;

✅ Dovada publicării prin mijloace de informare în masă din România a unui anunţ pentru ocuparea locului de muncă vacant;

✅ Oferta fermă de angajare;

✅ Copia procesului-verbal întocmit în urma selecţiei realizate pentru ocuparea posturilor vacante din care să rezulte și faptul că străinul pe care angajatorul intenționează să-l încadreze în muncă îndeplinește condițiile de pregătire profesională și experiență în activitate prevăzute de legislația în vigoare pentru ocuparea acelui loc de muncă;

✅ Declaraţia pe propria răspundere a străinului că este apt din punct de vedere medical pentru a fi încadrat în muncă şi că are cunoştinţe minime de limba română sau cunoaște o limbă de circulație internațională;

✅ Curriculum vitae si două fotografii tip 3/4 ale străinului, care poate conţine şi declaraţia pe propria răspundere a străinului că este apt din punct de vedere medical pentru a fi încadrat în muncă şi că are cunoştinţe minime de limba română sau cunoaște o limbă de circulație internațională (în această situaţie nu se va solicita documentul prevăzut la pct.11);

✅ Documentul de autorizare prevăzut de lege (atunci când este cazul);

✅ Cazierul judiciar al străinului sau alt document cu aceeași valoare juridică eliberat de autoritățile din țara de origine sau reședință tradus şi legalizat;

✅ Cazierului judiciar al angajatorului;

✅ Copia documentului de trecere a frontierei, valabil, al străinului.

✅ După obtinere aviz de munca, cetateanul strain va depune cererea pentru viză de lunga sedere, simbol D/AM – angajare în munca, la Consulatul Romaniei din tara de origine sau de resedinta.

Pentru Aviz de munca pe teritoriul Romaniei mai trebuie si urmatoarele:

✅  Persoanele juridice care doresc sa angajaze cetațeni straini o pot face numai in baza unui aviz de munca obtinut de la Inspectoratul General de Imigrari

Trading Resurse Umane vine in sprijinul angajatorilor cu servicii de consultant si prelucrare dosare:

✅  Consultanta, prelucrare dosare, asistenta extinsa pentru obtinere aviz de munca si permis de sedere in scop de munca

✅  Consultanta, prelucrare dosare, asistenta extinsa pentru obtinere avizi de lunga durata pentru munca;

✅  Consultanta, prelucrare dosare, asistenta extinsa pentru obtinerea avizelor de detasare pentru angajatorul roman

✅  Consultanta, prelucrare dosare, asistenta extinsa pentru a obtine schimbarea functiei pentru cetateanul strain

✅  Consultanta, prelucrare dosare, asistenta extinsa pentru schimbarea angajatorului

Trading Resurse Umane va face munca in interesul Dvs., va prelucra toate documentele, va face demersurile pentru a veni in sprijinul angajatorilor romani

Avizele de angajare sunt de mai multe tipuri:

✅  Aviz de angajare pentru lucratori permanenti la persoane fizice si juridice

✅  Aviz de angajare pentru lucratori detasati

✅  Aviz de angajare pentru lucratori sezonieri

✅  Aviz de angajare pentru lucratori stagiari

✅  Aviz de angajare pentru lucratori transfrontalieri

✅  Aviz de angajare pentru lucratorii inalt calificati

✅  Aviz de angajare pentru schimbare angajator

✅  Aviz de angajare pentru lucratorii au pair

✅  Aviz de detasare pentru lucatorii ICT

✅  Aviz pentru schimbare functie

Daca esti cetatean al unui stat din afara UE sau SEE, pentru a te putea angaja legal in Romania, ai nevoie de un aviz de angajare.
Poti lucra la un singur angajator, iar daca doresti sa iti schimbi angajatorul, vei avea nevoie de un nou aviz de angajare.
Avizul de munca se obtine de la Inpectoratul General pentru Imigrari. Noi putem obtine aceasta autorizatie de munca in 30-45 zile lucratoare.

Activitatea profesionala a cetatenilor straini pe teritoriul national poate fi desfasurata numai in temeiul unui aviz de angajare sau autorizatii de munca.

Potrivit reglementarilor Uniunii Europene, orice cetatean comunitar sau cetatean SEE beneficiaza de aceleasi drepturi in munca.

Se aplica cetatenilor romani, prin urmare acestia nu au nevoie de aviz de munca.

In cazul strainilor, membri ai statelor terte, munca in Romania poate fi prestata doar prin obtinerea autorizatiei de munca.

Ulterior fiind necesara si obtinerea unei vize de lunga sedere pentru munca si a unui permis de sedere.

Exista mai multe tipuri de autorizatii care pot fi acordate cetatenilor straini: pentru lucratorii permanenti, autorizatie de munca nominala.

In functie de incadrare, dreptul de sedere temporara in scop de munca poate fi prelungit cu o anumita perioada de timp.

Ca regula generala, acesta poate fi prelungit cu o perioada egala cu cea a valabilitatii contractului de munca, dar nu mai mult de 1 an.

Trading resurse umane ofera servicii complete pentru aviz de munca in Romania

Acestia isi pot prelugi dreptul de sedere temporara in scop de munca cu o perioada egala cu valabilitatea contractului de munca, plus 3 luni, dar nu mai mult de 2 ani.

In continuara in munca si detasarea cetatenilor straini pe teritoriul Romaniei, avizul de munca ( avizul de angajare ) este documentul oficial eliberat de către Inspectoratul General pentru Imigrări, care atestă dreptul unui angajator de a încadra în muncă un străin pe o anumită funcţie.

In alta ordine de idei, sarcina obtinerii avizului de angajare revine angajatorului roman care doreste sa incheie contracte de munca cu unul sau mai multi cetateni straini.ea articolului publicat anterior, referitor la aspecte introductive privind angajarea cetatenilor straini.

Prezentul articol are ca scop lamurirea procedurii de obtinere a avizului de angajare pentru cetatenii straini.

Astfel, in sensul Ordonantei 25/2014 privind incadrare

Este important ca angajatorul sa se asigure ca documentul de calatorie în care urmeaza sa fie aplicata viza strainului.

Aceasta viza sa fi fost eliberata in ultimii 10 ani, iar valabilitatea acestuia sa nu depaseasca valabilitatea vizei solicitate cu cel putin 3 luni.

Daca documentul de trecere a frontierei nu indeplineste aceasta conditie, dosarul de obtinere a avizului de angajare va fi respins.

Aviz de munca - TDG Resurse Umane
Aviz de munca - TDG Resurse Umane
Aviz de munca - TDG Resurse Umane
Aviz de munca - TDG Resurse Umane
Aviz de munca - TDG Resurse Umane

Trading Resurse Umane va poate ajuta sa obtineti permisul de sedere

După intrarea în România trebuie să obţineți un permis de şedere.

Acesta atestă dreptul dumneavoastră de şedere în România şi îl puteţi obţine de la formaţiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări din judeţul în care locuiţi.

Pentru obţinerea permisului de şedere click aici

Pentru strainii care isi desfasoara munca in baza autorizatiei de munca, nu mai este necesar avizul IGI.

Mai multe detalii despre obtinerea vizei de lunga durata pentru cetatenii statelor terte pot fi consultate in sectiunea Conditii de intrare a site-ului nostru sau pe site-ul oficial al Ministerului Afacerilor Externe, sectiunea Vize de lunga durata.

Dreptul de sedere acordat odata cu viza de lunga sedere poate fi prelungit prin depunerea unei cereri insotite de o serie de documente la Inspectoratul General pentru Imigrari.

Solicitarea se face cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea dreptului de sedere anterior. Odata cu acesta se poate prelungi si autorizatia de munca, insa doar in cazul in care locul de munca a fost pastrat.

Mai multe informatii despre procedurile interne pentru obtinerea vizei de lunga durata pentru munca si pentru permisul de sedere gasiti pe site-ul oficial al Inspectoratului General pentru Imigrari, sectiunea Sederea in Romania pentru munca.

Tot acesta trebuie sa pastreze documentul pentru a dovedi ca angajarea cetateanului strain s-a facut in baze legale.

Permis de munca obtinut cu ajutorul firmei TDG Resurse Umane

Angajatul are obligatia de a pastra, in permanenta, o copie legalizata a autorizatiei de munca sau a permisului de sedere in scop de munca.