Formarea profesionala

Formarea profesionala

Formarea profesionala a salariatilor are urmatoarele obiective principale:

a) adaptarea salariatului la cerintele postului sau ale locului de munca;

b) obtinerea unei calificari profesionale;

c) actualizarea cunostintelor si deprinderilor specifice postului si locului de munca si perfectionarea pregatirii profesionale pentru ocupatia de baza;

d) reconversia profesionala determinata de restructurari socioeconomice;

e) dobandirea unor cunostinte avansate, a unor metode si procedee moderne, necesare pentru realizarea activitatilor profesionale;

f) prevenirea riscului somajului;

g) promovarea in munca si dezvoltarea carierei profesionale.

Toti angajatii societatii vor fi integrati intr-o forma de instruire pe parcursul anului. In mod obligatoriu fiecare forma de instruire se va finaliza cu un test.

Formarea profesionala si evaluarea cunostintelor se fac pe baza standardelor ocupationale.

In vederea promovarii, maririi salariului, se va lua in considerare si numarul de puncte obtinut in urma evaluarii performantelor si testarilor profesionale.

 Formarea profesionala a salariatilor se poate realiza prin urmatoarele forme:

a) participarea la cursuri organizate de catre angajator sau de catre furnizorii de servicii de formare profesionala din tara ori din strainatate;

b) stagii de adaptare profesionala la cerintele postului si ale locului de munca;

c) stagii de practica si specializare in tara si in strainatate;

d) ucenicie organizata la locul de munca;

e) formare individualizata;

f) alte forme de pregatire convenite intre angajator si salariat.

g) Compania are obligatia de a asigura participarea la programe de formare profesionala pentru toti salariatii, dupa cum urmeaza:

  1. a) cel putin o data la 2 ani, daca are cel putin 21 de salariati;
  2. b) cel putin o data la 3 ani, daca are sub 21 de salariati.

 Cheltuielile cu participarea la programele de formare profesionala, asigurata in conditiile alin. (2) se suporta de catre Companie.

Participarea la formarea profesionala poate avea loc la initiativa Companiei sau la initiativa salariatului.

Modalitatea concreta de formare profesionala, drepturile si obligatiile partilor, durata formarii profesionale, precum si orice alte aspecte legate de formarea profesionala, inclusive obligatiile contractuale ale salariatului in raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesionala, se stabilesc prin acordul partilor si fac obiectul unor acte aditionale la contractele individuale de munca.

Leave a Reply