CE ESTE GDPR?

GDPR in resursele umane în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal este un drept fundamental.

Articolul 8 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene („carta”) și articolul 16 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

Acestea prevăd dreptul oricărei persoane la protecția datelor cu caracter personal care o privesc.

Principiile și normele referitoare la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

Ar trebui, indiferent de cetățenia sau de locul de reședință al persoanelor fizice, să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale acestora.

In special dreptul la protecția datelor cu caracter personal. Prezentul regulament urmărește să contribuie la realizarea unui spațiu de libertate.

Securitate și justiție și a unei uniuni economice, la progresul economic și social, la consolidarea și convergența economiilor în cadrul pieței interne și la bunăstarea persoanelor fizice.

Articolul 20 din GDPR

Articolul 20 din RGPD creează un nou drept la portabilitatea datelor, care este strâns legat de dreptul de acces, însă diferit de acesta în multe moduri.

Acesta permite persoanelor vizate să primească datele cu caracter personal pe care le-au furnizat unui operator într-un format structurat.

Utilizat în mod curent și prelucrabil automat, și să transmită datele respective unui alt operator.

Scopul acestui nou drept este de a capacita persoana vizată și de a-i oferi acesteia mai mult control asupra datelor cu caracter personal care o privesc.

Deoarece permite transmiterea directă a datelor cu caracter personal de la un operator la altul, dreptul la portabilitatea datelor este totodată un instrument important.

Care va susține libera circulație a datelor cu caracter personal în UE și va promova concurența între operatori.

Aceasta va facilita schimbarea diferiților furnizori de servicii și, prin urmare, va stimula dezvoltarea de noi servicii în contextul strategiei privind piața unică digitală.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE reprezinta posibilitatile persoanelor fizice, asa cum sunt cunoscute in Regulamentul si de legislatie conexa.

De a permite operatorilor si/sau persoanelor imputernicite de catre acestia de a avea o anumita conduita ( care poate consta in a face ceva, ori in a da ceva ) si de a apela, in caz de nevoie, la forta coercitiva a statului, pe cale administrativa sau judecatoreasca.

Regulamentul general privind protectia datelor si Legea nr. 190/2018 prin care a fost pus in aplicare in dreptul intern acest Regulament, stabilesc ca persona vizata beneficiaza de urmatoarele drepturi:

Dreptul la exprimarea consimtamantului.

Dreptul la retragerea consimtamantului.

Dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care privesc persoana vizata si dreptul la dreptul la completarea datelor cu caracter personal.

Acestea sunt incomplete poate fi exercitat indifferent de termenul in baza caruia sunt prelucrate si stocate datele, nu doar in cazul in care au fost prelucrate ca urmare a consimtamantului persoanei vizate.

Dreptul persoanei vizate de confirmare si comunicare a datelor supuse prelucrarii este in stransa legatura cu exercitarea efectiva a acestor drepturi.

Dreptul de a se opune in prelucrarea, circulatia si stocarea datelor cu caracter personal este reglementata expres de de Art. 21 din Regulament.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor.

Dreptul la stergerea datelor cu caracter personal.

Dreptul la a nu face obiectul unei decizii automate in baza datelor prelucrate.

Dreptul de a depune plangere.

Dreptul persoanei vizate la acoperirea prejudiciilor.

Dreptul de a fi informat.

Obligatiile operatorului si ale persoanei imputernicite de operator:

Libertatea asocierii.

Buna-credinta si consensualitatea in relarelatiile de munca.

Libertatea muncii in UE si ain alte state.

Trading Resurse umane vine in sprijinul angajatorilor cu implementarea GDPR in resursele umane.

Firma resurse umane Bucuresti - 0722.638.928