Munca la domiciliu

Munca la domiciliu

Contractul individual de munca cu munca la domiciliu se incheie numai in forma scrisa si contine in afara elementelor prevazute la Art. 17 alin. ( 3 ) din Legea nr. 53/2003-Codul Muncii republicat, urmatoarele elemente:

  1. Precizarea expresa ca salariatul lucreaza la domiciliu.
  2. Programul in cadrul caruia angajatorul este in drept sa controleze activitatea salariatului.
  3. Modul concret de control al activitatii.
  4. Obligatiile angajatorului de a asigura transportul la si de la domiciliul salariatului, al materiilor prime daca este cazul, al materialelor pe care le utilizeaza in activitate, precum si al produselor finite pe care le realizeaza.

Salariatul cu munca la domiciliu se bucura de toate drepturile recunoscute prin lege si prin Regulament Intern, contractele colective de munca aplicabile salariatilor al caror loc de munca este la sediul angajatorului.

In acest sens se aplica principiul de “munca egala, remuneratie si beneficii legale”.

Leave a Reply