Permis de ședere – Trading Resurse Umane

Trading  Resurse Umane obtine in Romania toate categoriile de permise de ședere pentru cetațenii straini.

După intrarea în România trebuie să obțineți un permis de sedere in scop de munca sau permis UNIC.

Documentul atestă dreptul de ședere în România și îl puteți obține de la  Inspectoratul General pentru Imigrări din județul în care locuiți.

Pentru obținerea permisului unic se depun o serie de documente cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea dreptului de ședere acordat de viză.

Pentru prima prelungire a dreptului de ședere care v-a fost acordat trebuie sa va prezentati la Inspectoratul general pentru Imigrari si sa obtineti primul permis de sedere in scop de munca sau de angajare.

Pentru acest permis unic de angajare trebuie să prezentați următoarele documente:

✅ – Cerere de eliberare permis de sedere

✅ – Pașaportul,  în original și copie

✅ – Dovada deținerii legale a spațiului de locuit în original și copie

✅ – Contractul individual de muncă

✅ – Print screen din registrul general de evidență a salariaților la secțiunea unde se regăsesc date despre contractul individual de muncă, semnat de către angajator

✅ – Adeverinta medicala

✅ – Taxe: 259 lei si 120 euro (curs BNR din ziua platii).

PERMIS DE SEDERE IN SCOP DE STUDII

Doriți să studiați în România și aveți cetățenia unui stat din afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European?

Pentru început, trebuie să vă înscrieți la instituția de învățământ la care doriți să studiați și să fiți acceptat de aceasta.

FAMILIEI

După intrarea în România cu viza de reintregirea familiei ( simbol D/VF) trebuie să obţineți un permis de şedere in scop de reintregirea familiei care atestă dreptul dumneavoastră de şedere în România.

Puteti obţine acest permis de la formaţiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări din judeţul în care locuiţi.

Pentru obţinerea permisului de şedere veţi depune personal o serie de documente cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea dreptului de şedere acordat de viză.

PERMIS PENTRU REÎNTREGIREA FAMILIEI CU CETĂȚENI ROMÂNI

Pot obtine permis de sedere in scop de reintregirea familiei cu cetateni romani, strainii care au aplicat pentru viza de reintregirea familiei  D/VF  si au aceasta viza in pasaport.

Exista si cazuri in care permsiul de sedere se poate obtine direct din Romania.

Ca regula, membrii de familie ai cetăţenilor români vor solicita direct misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României.

Acestia trebuie sa faca parte din din statul în care au reședinţa, viza de lungă şedere pentru reîntregirea familiei.

Pot solicita viza pentru reîntregirea familiei următoarele categorii de membrii de familie:

✅ – Străinii căsătoriţi cu cetăţeni români

✅ – Străinii necăsătoriţi care convieţuiesc cu cetăţeni români necăsătoriţi, dacă au cel puţin un copil împreună, denumiţi în continuare parteneri

✅ – Copiii cetăţeanului român, ai soţului/soţiei sau ai partenerului, inclusive cei adoptaţi, care: nu au împlinit vârsta de 21 de ani.

Acestia se află în continuarea studiilor şi nu au depăşit vârsta de 26 ani; deşi sunt adulţi, aceştia nu se pot întreţine singuri din motive medicale

✅ – Rudele de gradul I în linie ascendentă ale cetăţeanului roman sau ale soţului/soţiei acestuia

✅ – Străinul părinte al cetăţeanului român minor, dacă face dovada faptului că minorul se află în întreținerea sa sau că există obligaţia plăţii pensiei de întreținere.

Obligație pe care străinul şi-o îndeplinește cu regularitate

✅ – Străinii, membrii de familie ai cetăţenilor români, care fac dovada că sunt înregistraţi cu drept de rezidenţă în alt stat membru în această calitate.

✅ – Solicitarea de viză pentru membrii de familie ai cetăţenilor români, va fi însoțită de certificatul de căsătorie eliberat de autorităţile române sau transcris în condiţiile legii, ori după caz.

Covada existenței legăturii de rudenie sau a calităţii de partener.

PERMIS DE SEDERE PENTRU ACTIVITATI DE VOLUNTARIAT

Ca voluntari în România trebuie să aveţi încheiat un contract de voluntariat cu o persoană juridică de drept public sau de drept privat.

Acesta trebuie sa fie fără scop lucrativ, denumită organizaţie-gazdă, precum și poliță de asigurare civilă.

Contractul va cuprinde menţiuni cu privire la activitatea pe care urmează să o desfăşuraţi.

Condiţiile în care sunteţi monitorizați în îndeplinirea sarcinilor, orele de lucru, precum și, după caz, formarea profesională la care participați, necesară îndeplinirii serviciului de voluntariat.

Entitatea-gazdă asigură cazarea, mijloacele de întreţinere şi asigurarea medical pentru întreaga perioadă de valabilitate a vizei.

Cheltuielile și/sau banii de buzunar precum și eventualele costuri privind îndepărtarea.

PERMIS DE SEDERE ALTE SCOPURI – ADMINISTRATOR

Dacă sunteti  administrator al unei societăţi comerciale trebuie să faceţi dovada că îndepliniţi în mod cumulative următoarele condiţii:

✅ – Aveți calitatea de administrator al firmei

✅ – La data solicitării nu sunteţi asociat sau acţionar la societatea comercială în cauză sau la altă persoană juridică română şi nu aţi avut aceste calităţi în ultimii 2 ani

✅La firma respectivă nu mai există un alt străin care a obţinut un drept de şedere în acest scop

✅ – Societatea comercială a realizat un aport de capital sau transfer de tehnologie de cel puţin 50.000 euro.

PERMIS DE SEDERE PENTRU ACTIVITATI COMERCIALE

Doriți să rămâneți pe teritoriul României pentru o perioadă mai mare de timp și să aveți afacerea dumneavoastră?

Trebuie să fiți acționar sau asociat cu atribuții de conducere al unei societăți comerciale și să obțineți avizul tehnic de specialitate.

Acesta este emis de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (M.M.A.C.A).

Trading Resurse Umane va poate ajuta sa obtineti permisul de sedere

După intrarea în România trebuiesă obţineți un permis de şedere.

Acesta atestă dreptul dumneavoastră de şedere în România şi îl puteţi obţine de la formaţiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări din judeţul în care locuiţi.

Pentru obţinerea permisului de şedere click aici

Servicii profesionale de resurse umane - TDG Resurse Umane
Aviz de munca - TDG Resurse Umane
Aviz de munca - TDG Resurse Umane
Aviz de munca - TDG Resurse Umane
Aviz de munca - TDG Resurse Umane