Nota de informare ArtWeb

Această Notă de Informare Politica de Confidentialitate TDG Resurse Umane este concepută pentru a vă aduce la cunoștință aspectele cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră .

Noi, societatea Trading Resurse Umane S.R.L  dorim sa vă informăm cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în legătură cu anumite operațiuni desfășurate de compania noastra.

În această notă de informare vă explicăm modul în care are loc prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către site-ul nostrum de prezentare TDG.

Ne asigurăm că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate responsabil și în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal care este aplicabilă.

Această notă conţine informaţii importante.

Aşadar, vă rugăm să acordaţi timpul necesar pentru a o citi în întregime şi cu atenţie şi să vă asiguraţi că o înţelegeţi pe deplin.

Intrucât dorim să fie clar pentru dumneavoastră cum folosim datele dumneavoastră şi modul în care le protejăm.

Pentru a facilita parcurgerea documentului, am inclus la sfârșitul acestei note un glosar care explică principalele noțiuni folosite (e.g. “date cu caracter personal”, “prelucrare”, etc.).

Conţinutul acestei note de informare este pur informativ şi nu afectează drepturile pe care vi le oferă legislaţia.

Vom face tot posibilul pentru a vă facilita exercitarea acestora.

Dacă aveţi orice comentarii, sugestii, întrebări cu privire la orice informaţii din această notă sau cu privire la orice alte aspecte.

Sau la prelucrarea datelor dumneavoastră pe care o realizăm, vă rugăm să nu ezitaţi să contactaţi oricând responsabilul nostru cu protecţia datelor.

În funcție de preferințele dumneavoastră, ne puteți contacta prin oricare dintre canalele de comunicare de mai jos:

Datele noastre de contact:

Str. Clucerului, nr.36, et.1, ap.2, Sector 1, Bucuresti

Număr de telefon: (+40) 0722.638.928

Adresă de email: office@tdgresurseumane.ro

Site Web: https://tdgresurseumane.ro/

Datele de contact ale responsabilului nostru cu protecția datelor Politica de Confidentialitate TDG (aceasta este persoana pe care trebuie să o contactaţi în legătură cu orice probleme: office@tdgresurseumane.ro

Nota noastră de informare este publică începând cu 01 Septembrie 2019 și se aplică website-ului nostru: tdgresurseumane.ro

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm

Datele dumneavoastră pe care le vom prelucra sunt date cu caracter personal obișnuite obținute direct de la dumneavoastră.

Sau de la terțe părți care aveau permisiunea de a face schimb de informații cu noi și includ următoarele categorii de date.

Date cu caracter personal obișnuite cum ar fi:

(i)             Detalii personale: nume; prenume; data naşterii/ vârsta; cetăţenie; adresă de domiciliu / reşedinţă, număr de telefon mobil/fix, număr de fax; adresă de e-mail

(ii)           Date privind imaginea: imagini/înregistrări video (în incintele noastre unde avem instalate camere CCTV de supraveghere video – acolo unde există, acestea sunt indicate prin semne la vedere);

(iii)          Contactul dvs. cu noi, cum ar fi o notă sau înregistrarea unui apel pe care l-ați făcut către noi, datele transmise prin e-mail sau o scrisoare, sau alte evidențe ale unui contact cu noi;

(v)           Opinii şi viziuni (pot include date sensibile), cum ar fi: orice opinii şi viziuni pe care ni le transmiteţi sau orice opinii şi viziuni pe care le postaţi public despre noi pe reţelele de socializare ;

TDG Resurse Umane va colecta datele dumneavoastră cu caracter personal obișnuite atunci când, de exemplu:

(i)           Vă abonați la buletine informative, alerte sau alte servicii oferite de noi;

(ii)          Ne contactați prin diverse canale, sau ne solicitați informații în legătură cu un produs;

(iii)         Vizitați sau navigați pe site-urile noastre;

(iv)          Ați acordat permisiunea altor societăți, cum ar fi partenerii noștri comerciali sau asociații noștri, precum și în situația în care transmitem astfel de date unor terți furnizori sau contractanți ai noștri;

(v)         Atunci când datele dvs. cu caracter personal sunt publice;

(vi)        Utilizăm cookie-uri (fișiere text de mici dimensuni stocate în browser-ul dvs.) și alte tehnici cum ar fi web beacons (fișiere de tip imagine mici, transparente utilizate pentru a urmări mișcările dvs. pe site-ul nostru).

Respectul nostru pentru datele dumneavoastră include faptul că le acordăm atenția umană necesară, prin intermediul personalului nostru.

În condiţiile actuale, nu veți face obiectul unei decizii a noastre bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice.

Temeiurile în baza cărora prelucrăm datele dumneavostră cu caracter personal

TDG Resurse Umane va prelucra datele dvs. cu caracter personal obișnuite în baza următoarelor temeiuri:

(i)            Executarea sau încheierea contractului cu dvs.

De exemplu în vederea inițierii, desfășurării și ruperii negocierilor pentru a putea încheia un contract cu dumneavoastră, la cererea dumneavoastră, sau pentru a executa un contract ;

(ii)           Consimțământul pe care îl acordați.

De exemplu în ceea ce priveşte comunicările noastre de marketing, prelucrăm datele dumneavoastră pe baza consimţământului la prelucrare pentru acest scop specific.

(iii)          Conformarea cu o cerință legală imperativă.

De exemplu cerințe contabile și fiscale care fac obiectul unor politici interne stricte cum ar fi perioada de păstrare a documentelor fiscale/contabile.

Putem prelucra datele dumneavoastră pentru îndeplinirea obligaţiilor noastre de arhivare, a obligaţiilor de a comunica unor autorităţi publice, la cerere, anumite informaţii sau a altor obligaţii legale.

(iv)          Interesul nostru legitim.

De asemenea, sunt cazuri în care prelucrăm datele dumneavoastră pentru menținerea securității rețelei, îmbunătățirea serviciilor noastre.Politica de Confidentialitate TDG

(v)            Constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru în instanță.

În situația în care între dumneavoastră și noi apar diferende pe care nu le putem soluționa împreună pe cale amiabilă.

Este posibil să prelucrăm datele dumneavoastră pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru în instanță.

Scopurile pentru care prelucrăm datele dumneavostră cu caracter personal

Scopurile pentru care prelucrăm date cu caracter personal referitoare la dumneavoastră sunt următoarele:

(i)            Pentru prestarea serviciului nostru.

Pentru furnizarea produselor și serviciilor pe care le-ați achiziționat de la noi, precum și pentru a vă ține la curent cu procesul de achiziție;

(ii)           Facturare și relații cu clienții.

Pentru a vă factura achiziționarea serviciilor noastre, pentru a vă contacta în cazul în care datele de facturare pe care ni le-ați furnizat sunt eronate, pe cale să expire sau nu putem încasa plata;

(iii)          Comunicări de marketing.

În măsura în care v-ați dat consmițământul, vă vom ține la curent prin orice mijloace (de exemplu, email, telefon mobil sau fix, mesaje telefonice (SMS-uri), poştă.

Mesaje transmise pe platformele de socializare sau în persoană) privind noutăţile referitoare la produsele, serviciile disponibile.

Puteți controla permisiunile dvs. de marketing și datele pe care le utilizăm pentru individualizarea acestor comunicări în orice moment pe web site-ul nostru.

Sau folosind detaliile de contact din secţiunea ”Contact” de mai sus. Politica de Confidentialitate TDG

(iv)          Gestionarea sistemelor noastre de comunicaţii şi IT (tehnologia informaţiei).

Gestionarea sistemelor noastre de comunicaţii; gestionarea securităţii noastre IT; realizarea auditurilor de securitate asupra reţelelor noastre IT, emiterea de rapoarte către instituțiile abilitate sau repararea unor erori de sistem;

(v)           Îndeplinirea obligaţiilor noastre legale.

Îndeplinirea obligaţiilor noastre legale cu privire la arhivare, securitate, ţinerea evidenţelor și a altor obligații pe care legislația ni le impune.

(vi)          Îmbunătăţirea produselor şi a serviciilor.

Identificarea potenţialelor probleme cu privire la produsele și serviciile noastre existente în vederea îmbunătățirii acestora, soluţionarea sesizărilor dumneavoastră;

(vii)         Supravegherea spațiilor conform dispozițiilor legale.

Sistemele CCTV montate pentru supravegherea spațiilor aferente căilor de acces, zonelor cu valori, pentru monitorizarea și eficientizarea activităților desfășurate și pentru protecția bunurilor și personalului.

Cu cine vom partaja datele dumneavostră cu caracter personal

Numai în situația în care va fi absolut necesar, vom divulga datele dvs. cu caracter personal către următorii destinatari:

(i)           Persoanelor care pot demonstra că deţin autoritatea legală de a acţiona în numele dumneavoastră;

(ii)          Autorități publice: la cererea acestora sau din inițiativa noastră, în acord cu legislația aplicabilă de ex: ANAF, ITM, etc);

(iii)          Contabili, auditori, avocați și alți consultanți profesionali externi, parteneri contractuali, furnizori de servicii ai noștri care acționeaza ca împuterniciți sau operatori asociați.

(iv)           Orice persoană, agenție, executor judecătoresc sau instanță relevantă din România – în măsura necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru;

(v)          în cazul în care este interesul nostru legitim să facem acest lucru pentru a administra, extinde sau dezvolta activitatea comercială.

Drepturi

Atunci când folosim o persoană fizică sau juridică drept persoană împuternicită pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Politica de Confidentialitate TDG se va asigura că aceasta a încheiat un Contract de prelucrare date cu caracter personal prin care își asumă.

Printre alte obligații pe care legislația protecției datelor cu caracter personal le prevede, obligațiile de a (i) prelucra datele cu caracter personal numai potrivit instrucțiunilor noastre scrise pe care i le-am furnizat în prealabil.

Ne vom asigura, de asemenea, că acest contract dintre noi și persoana împuternicită prevede pentru aceasta cel puțin toate celelalte obligații pe care le prevede legislația aplicabilă.

Cât timp vom stoca datele dumneavostră cu caracter personal

TDG va stoca datele dumneavoastră atât timp cât ni se cere prin lege sau, în lipsa unei obligații legale, numai cât este absolut necesar.

Datele legate de plăți/facturare vor fi stocate pe o perioada de 10 ani, conform Legii nr. 82/1991 privind contabilitatea.

Datele privind supravegherea video pentru asigurarea securității bunurilor și persoanelor se vor stoca pe o perioadă de 30 de zile calendaristice în conformitate cu legislația în vigoare.

Prelucrarea în scop de marketing va avea loc pe durata relației contractuale cu TDG precum și după încetarea acesteia.

În situația în care nu mai doriți ca datele dumneavoastră să fie prelucrate în scop de marketing, vă puteți retrage consimțământul de marketing.

Dacă nu există nicio cerință legală, le vom stoca doar atât timp cât este necesar pentru prelucrarea datelor în scopurile amintite mai sus.

Cu excepția situațiilor în care legea prevede altfel și a celor exemplificate mai sus, de regulă vom prelucra datele dumneavoastră.

Pe durata existenței unui contract între dumneavoastră și TDG, plus o perioadă de 3 ani de la încetarea acestuia.

Pentru stocarea datelor dumneavoastră în format electronic, folosim serverele proprii sau ale altor companii specializate în arhivarea electronică.

Securitatea datelor dumneavostră cu caracter personal

Ne străduim să utilizăm măsuri organizaţionale, tehnice şi administrative rezonabile pentru a proteja Datele cu caracter personal în cadrul organizaţiei noastre..

Pentru aceasta, am adoptat inclusiv politici dedicate privind măsurile fizice și electronice de securitate.

Pentru a ne proteja sistemele de acces neautorizat și alte posibile amenințări la securitatea acestora.

Politica noastră de cookie-uri TDG

Un cookie HTTP sau un modul cookie este un text special, deseori codificat, trimis de un server unui navigator web și apoi trimis înapoi (nemodificat) de către navigator.

De fiecare dată când accesează acel server. Pe website-ul nostru:

TDG cookie-urile sunt folosite pentru urmărirea comportamentului utilizatorilor. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesați: http://ro.wikipedia.org/wiki/Cookie

Aceste module permit navigarea rapidă și eficientă între pagini, memorarea alegerilor, opțiunilor și preferințelor dumneavoastră.

Modulele cookies sunt păstrate în memoria browser-ului și conțin informații precum: numele serverului de la care modulul cookie a fost trimis.

Durata de păstrare a modulului cookie, o valoare – de regulă, un număr unic generat aleatoriu. Fișierele cookies nu permit identificarea dumneavoastră personală.

Website-ul nostru TDG utilizează module cookie pentru a menține autentificarea validă timp îndelungat, pentru a reține preferințele de navigare și utilizare ale site-ului.

În ceea ce privește terții: (i) traficul de pe site-ul nostru este monitorizat cu Google Analytics, care introduce propriile cookies.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesați: https://www.facebook.com/help/cookies/

În cazul în care ați fost de acord cu includerea modulelor cookie în browserul dumneavoastră prin intermediul banner-ului de pe prima pagină de pornire a site-ului web.

Vă rugam să țineți cont de faptul că acceptul dumneavoastră poate fi retras oricând doriți.

Browserele actuale (navigatoarele web) oferă posibilitatea de a seta/dezactiva cookie-urile.

Pentru a face acest lucru, în general, se accesează rubrica Opțiuni (Options) sau Preferințe (Preferences).

Care sunt drepturile dumneavoastră și cum le puteți exercita

În conformitate cu prevederile Regulamentului, persoana vizată are următoarele drepturi

(i)            Dreptul de acces la dateTDG Resurse Umane

Aveţi dreptul de a solicita informații legate de Prelucrarea datelor pe care le deținem despre dumneavoastră.

Vă vom oferi o copie a datelor dumneavoastră personale la cerere.

Dacă solicitați mai multe copii ale datelor dumneavoastră personale, vă putem percepe o taxă rezonabilă bazată pe costurile administrative.

(ii)           Dreptul la rectificarea datelor.

Aveţi dreptul de a obţine rectificarea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm, dacă acestea nu sunt corecte.

(iii)          Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”).

Aveţi dreptul de a obţine de la noi ştergerea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.

(iv)          Dreptul la restricţionarea prelucrării datelorTDG

Puteți  obține  din  partea  noastră  restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale, în cazul în care: (i) contestați corectitudinea prelucrarii datelor dumneavoastră personale

Pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica corectitudinea, (ii) prelucrarea este nelegală, dar vă opuneţi ștergerii datelor cu caracter personal.

Dumneavoastră le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă, sau (iv) vă opuneţi prelucrării.

(v)           Dreptul de opoziție la utilizarea datelor cu caracter personalTDG Resurse Umane

În anumite circumstanțe, aveţi dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru.

Acolo unde prelucrarea nu se bazează pe consimțământul dumneavoastră, ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terțe părți.

În acest caz nu vom mai prelucra datele dumneavoastră personale, cu excepția cazului în care: (a) putem dovedi motive legitime și imperioase .

(vi)          Dreptul la portabilitatea datelor.

Aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră personale pe care ni le-ați furnizat, iar în cazul în care este fezabil din punct de vedere tehnic.

(vii)         Dreptul la retragerea consimţământului.

În situaţiile în care Prelucrarea datelor dumneavoastră în temeiul consimţământului dumneavoastră, aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul;

Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră pe care am realizat-o înainte de retragere.

(viii)        Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere.

Dacă aveţi o nemulţumire cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră, am prefera să ne contactaţi pe noi direct pentru a vă putea soluţiona problema.

Cu toate acestea, dacă aveți în continuare nemulțumiri, puteți contacta  (www.dataprotection.ro):

Adresă:  B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, București, România;

Telefon: 40.318.059.211/ +40.318.059.212

Fax:  +40.318.059.602;

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Modificările ulterioare ale Notei de informare

Noi TDG Resurse Umane rezervăm dreptul de a ne modifica, atunci când considerăm oportun.

Practicile de protecţie a datelor și de actualiza și modifica prezenta notă de informare în orice moment.

Din acest motiv, vă încurajăm să verificaţi periodic prezenta notă de informare.