Clauza de neconcurenta

Clauza de neconcurenta

Isi produce efectele numai daca in cuprinsul contractului individual de munca sunt prevazute in mod expres activitatile ce ii sunt interzise salariatului la data incetarii contractului si perioada pentru care isi produce efectele. Indemnizatia de neconcurenta lunara datorata salariatului nu este de natura salariala, se negociaza si este de cel putin 50% din media veniturilor [...]Citeste tot »
Regulamentul Intern

Regulamentul Intern

  Are o importanta majora in principiile de functionare ale unei organizatii si stabileste obligatiile angajatorului si drepturile si obligatiile angajatilor incadrati cu contract individual de munca pe durata nedeterminata sau determinata, cu durata normala de lucru, sau cu timp partial, angajatilor aflati in perioada de proba, inclusiv angajatilor al caror contract de munca este [...]Citeste tot »
Munca la domiciliu

Munca la domiciliu

Contractul individual de munca cu munca la domiciliu se incheie numai in forma scrisa si contine in afara elementelor prevazute la Art. 17 alin. ( 3 ) din Legea nr. 53/2003-Codul Muncii republicat, urmatoarele elemente: Precizarea expresa ca salariatul lucreaza la domiciliu. Programul in cadrul caruia angajatorul este in drept sa controleze activitatea salariatului. Modul [...]Citeste tot »
Raspunderea patrimoniala

Raspunderea patrimoniala

Salariatii raspund patrimonial in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si in legatura cu munca sa. Salariatii nu raspund de pagubele provocate de forta majora sau de alte cauze neprevazute si care nu puteau fi inlaturate si nici de pagubele care se incadreaza in riscul normal al [...]Citeste tot »
Formarea profesionala

Formarea profesionala

Formarea profesionala a salariatilor are urmatoarele obiective principale: a) adaptarea salariatului la cerintele postului sau ale locului de munca; b) obtinerea unei calificari profesionale; c) actualizarea cunostintelor si deprinderilor specifice postului si locului de munca si perfectionarea pregatirii profesionale pentru ocupatia de baza; d) reconversia profesionala determinata de restructurari socioeconomice; e) dobandirea unor cunostinte avansate, [...]Citeste tot »
Internship

Internship

Legea nr. 176/2018  reglementează modalitatea de efectuare a programelor de internship pentru persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani, în scopul: a) dezvoltării abilităţilor profesionale ale internilor în îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor din domeniul în care se organizează programul de internship; b) desfăşurării unor activităţi şi familiarizarea cu cerinţele organizaţiei-gazdă; c) cunoaşterii de către [...]Citeste tot »
Call Now Button